Промоции Бюлетин
Видео представяне

Хотел България е член на:

International Hotel & Restaurant Association Bulgarian Hotel & Restaurant Association

Кариери

Хотел България е една от най-уважаваните компании в град Бургас. В продължение на повече от 30 години, хотелът е изграждал успешни партньорски отношения с представителите на местната и държавна власт, на чуждите дипломатически представителства и най-вече с представители на местния и чуждестранен бизнес.

 

Хотел България Ви предоставя възможност да започнете или продължите своята кариера в обстановка на взаимно уважение изградено на базата на коректни отношения, висок професионализъм и устрем към общата цел - утвърждаване и развитие на лидерските ни позиции на туристическия пазар.

вижте последните предложения