Промоции Бюлетин
Видео представяне

Хотел България е член на:

International Hotel & Restaurant Association Bulgarian Hotel & Restaurant Association

Зали

Хотел България Бургас предлага пълен набор от конферентни услуги в две конферентни зали -  зала “Компас с капацитет от 100 места и зала “Капитанска” с капацитет 30 места. Всяка от залите ни е климатизирана, разполага с дневна светлина, Wifi, и пълен комплект конферентно оборудване / озвучителна система, екран, мултимедия, лаптоп, флипчарт и др./.

 

Залите са предпочитано място за провеждане на семинари, обучения, презентации и други конферетни събития в гард Бургас.